Klachten-regeling.

Al onze mondzorgverleners doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent.

Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van onze praktijk of met de praktijkcoördinator. De praktijkcoördinator is tevens de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Deze kunt hieronder online invullen of aan de balie opvragen. Hiermee kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen

Klacht indienen

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Voor onze tandartsen is dit KNMT klachtenregeling en voor onze mondhygiënisten is dit NVM klachtenregeling. Deze klachtenregeling voldoen aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.