Tarieven & vergoedingen
Fysio Totaal Waalwijk

Fysiotherapie is niet meer standaard opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U dient zich dus aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. Wat en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van de polisvoorwaarden per zorgverzekeraar. In sommige gevallen is er sprake van een (tijdelijke) chronische indicatie.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen per hulpvraag de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Dit kost u niet uw eigen risico. Mochten meer behandelingen noodzakelijk zijn dan vindt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering plaats (indien aanwezig). Is er geen aanvullende verzekering afgesloten dan komen de verdere kosten voor uw eigen rekening. Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De betreffende aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan en er dient een verwijzing te zijn uitgeschreven.

Volwassenen boven de 18 jaar

Vergoeding voor fysiotherapie vindt plaats uit de aanvullende verzekering. Is de maximale vergoeding hieruit bereikt dan komen verdere kosten voor uw eigen rekening. Heeft u een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen staat? Dan krijgt u fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of eventueel vanuit uw aanvullende verzekering. Houd er rekening mee dat u vanuit de basisverzekering (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen.

Uitgebreide anamnese & lichamelijk onderzoek

Het is ook mogelijk om een uitgebreid eerste consult te plannen van ruim 45 minuten. Gedurende de eerste 25 minuten wordt uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan en daarna kan direct een behandeling worden gegeven. Dit betekent wel dat er twee behandelingen op 1 dag gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd voor fysiotherapie?

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland een contract wat betekent dat u in bijna alle gevallen, mits u voldoende verzekerd bent, in aanmerking komt voor vergoeding. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering naar de hoogte van eventuele vergoeding voor fysiotherapie.

Tarieflijst 2024

Indien u geen aanvullend verzekering heeft afgesloten dan geldt niet het tarief van de zorgverzekeraar, maar onze eigen tarief. Via de link hieronder kunt u deze terugvinden.